Aký má vplyv okolie dieťaťa na jeho budúcu osobnosť?

Prostredie dieťaťa formuje jeho osobnosť. Je preto potrebné vždy venovať pozornosť tomuto faktoru a jeho vplyvu. Ako je možné, že dieťa je vedľa svojej matky vrtošivé?

Ak spozorujete, že sa správanie vášho dieťaťa vo vašej prítomnosti výrazne zhoršuje, nemali by ste okamžite robiť paniku. Je vysoko pravdepodobné, že to nie je tým, že by vás nemalo rado, alebo že sa pri vás cíti nepríjemne. Verte tomu alebo nie, môže to byť presne naopak.

smiling woman carrying babyunsplash

Mnoho matiek v takýchto situáciách berie všetku vinu na seba. Začnú si vytvárať všetky možné komplexy o tom, že sú zlé matky. Toto je nesprávny prístup. Najmä ak viete, že robíte všetko správne. Ak svojmu dieťaťu prejavujete lásku, počúvate ho a venujete mu dostatočnú pozornosť, verte, že chyba nie je vo vás. Čo je teda vo veci?

Toto správanie je geneticky dedičné a možno to považovať za normu. Mnoho detí, keď sa pri nich objaví ich matka, sa začne správať tak, akoby boli  oveľa mladšie, než je ich skutočný vek. Začínajú mať neprimerané vrtochy, žiadajú, aby ste im pomohli aj v prípade, kedy to už dieťa dokázalo aj bez cudzej pomoci, dokonca chcú, aby ste ich vzali na ruky, hoci je všetko v poriadku. Mnoho odborníkov zaznamenáva toto správanie aj u mláďat niektorých zvierat.

woman and baby sitting on white sofaunsplash

Sú to práve najbližší ľudia, kde by sme sa mali cítiť príjemne a uvoľnene. Počas dňa sa v nás hromadí veľa negatívnych emócií a dokonca aj deti sa ich snažia zadržiavať, ak sú v spoločnosti neznámych ľudí. Pri matke sa dokážu uvoľniť, pretože ich nebude odsudzovať ani karhať. Dieťa sa jednoducho cíti  v bezpečí vedľa svojej matky.

Babičky často dovolia svojim vnúčatám viac, ako by mali, a tým podkopávajú autoritu ich rodičov.

Pre formovanie zdravej psychiky musí mať dieťa jednu autoritu. Osobu, ktorá ho bude viesť hneď v prvých rokoch, hovoriť, čo je správne a čo nie. Ak matka povie jednu vec a babka inú, potom sa dieťa len veľmi ťažko orientuje. Samozrejme, v takom prípade bude pred matkou vrtošivé.

Vynára sa otázka, čo robiť v situáciách, keď sa správanie dieťaťa vymkne spod kontroly. Po prvé, nereagujte na rozhorčenie ostatných. Po druhé, musíte dať dieťaťu čas na prispôsobenie sa a prestavenie na nové prostredie. Takýto proces je spočiatku vždy plný zmätkov. Po tretie, nezabudnite sa starať o svoje duševné zdravie, snažte sa chodiť pravidelne spať a relaxujte.

two toddler playing letter cubes

Zdroj: takposto.cc