OSN tvrdí, že svet zlyhal vo všetkých cieľoch stanovených na záchranu planéty

Organizácia Spojených národov uviedla, že svet nedokázal splniť 20 cieľov v oblasti záchrany Zeme, ktoré si stanovil pred 10 rokmi. Stodeväťdesiatšesť krajín súhlasilo s cieľmi biodiverzity v Aichi, ktoré stanovili desaťročný plán na zachovanie biodiverzity na svete, podporu udržateľnosti a ochranu ekosystémov.

Ciele boli rozdelené do piatich stratégií od A – E:

  • A – riešenie základných príčin straty biodiverzity začlenením biodiverzity do každej spoločnosti,
  • B – zníženie priamych tlakov na biodiverzitu a podporu udržateľnosti,
  • C – zlepšenie stavu biodiverzity zabezpečením ekosystémov, druhov a genetickej diverzity,
  • D – zvýšenie výhod pre biodiverzitu a ekosystémové služby,
  • E – zlepšenie implementácie prostredníctvom participatívneho plánovania, riadenia znalostí a budovania kapacít.

Climate changeZdroj: Pexels

Desať rokov od stanovenia cieľov sa dosiahlo len malé zlepšenie, pričom iba 6 z 20 cieľov bolo splnených aspoň čiastočne. Každý cieľ bol stanovený do roku 2020.

Šesť čiastočne splnených cieľov je:

prevencia inváznych druhov, ochrana chránených oblastí, prístup ku geneticky upraveným zdrojom a ich zdieľanie, stratégie a akčné plány v oblasti biodiverzity, zdieľanie informácií a mobilizácia zdrojov. Po dosiahnutí stanoveného termínu, bola vytvorená správa Globálneho výhľadu na biodiverzitu, ktorá bola uverejnená 15. septembra.

Aj keď pozitívom je, že sme určitý pokrok predsa len dosiahli, celková situácia sa žiaľ zhoršila. Jednou z osobitných obáv uvedených v správe je hrozba rozmanitosti sladkých vôd. Generálny tajomník OSN, António Guterres, v správe uviedol:

,,Počas sledovanej dekády, krajiny pracovali na riešení mnohých príčin straty biodiverzity. Toto úsilie však nebolo dostatočné na splnenie väčšiny cieľov v oblasti biodiverzity stanovených v roku 2010. Potrebné sú oveľa väčšie ambície.“

Pokračoval, že v správe navrhol nový plán s názvom Vízia biodiverzity do roku 2050 v nádeji, že sa ciele tohto plánu dosiahnu v nasledujúcich 40 rokoch.

Guterres pokračoval: ,,Keď sa dostaneme z dopadov aktuánej pandémie, máme bezprecedentnú príležitosť začleniť prechody načrtnuté v tomto výhľade, aby sme nasmerovali svet správnym smerom na ceste k dosiahnutiu vízie biodiverzity do roku 2050. 

Súčasťou tohto nového programu musí byť koordinovanejšie riešenie dvojitých globálnych výziev v oblasti zmeny podnebia a straty biodiverzity s tým, že zmena podnebia môže podkopať všetko úsilie o zachovanie a udržateľné riadenie.“

climate changeZdroj: Pexels

Inger Andersen, námestníčka generálneho tajomníka OSN a výkonná riaditeľka Programu OSN pre životné prostredie, dodala: „Vieme, čo je potrebné urobiť, aby to fungovalo a ako môžeme dosiahnuť dobré výsledky. Ak budeme stavať na tom, čo sa už dosiahlo a ak položíme biodiverzitu do centra všetkých politík a rozhodnutí, vrátane balíkov obnovy po COVID-19, môžeme zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre naše spoločnosti a planétu.“

Zdroj: unilad.co.uk

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “OSN tvrdí, že svet zlyhal vo všetkých cieľoch stanovených na záchranu planéty”