Štúdia zistila, že ľudia, ktorí nechcú nosiť rúška majú sklony k narcizmu a psychopatické tendencie

S príchodom pandémie došlo aj k zavedeniu rôznych opatrení aby sa šíreniu nákazy zabránilo. V prvej vlne sa nám zodpovedne darilo nariadenia dodržiavať no s druhou vlnou prišla ešte väčšia vlna konšpirátorov spochybňujúcich napríklad nosenie rúšok. Najnovšia štúdia od Pavela S. Blagov však zistila, že ľudia, ktorí ignorujú opatrenia majú sklony k narcizmu a dokonca až psychopatické tendencie.

Temná triáda

Základom k spomaleniu šírenia akejkoľvek infekčnej nákazy je zodpovedné postavenie sa k potrebným opatreniam. No každý človek opatrenia a ich závažnosť berie inak a to nás dovádza k otázke, aké vlastnosti prevažujú u ľudí, ktorí sa neriadia opatreniami?

“Vedel som, že vlastnosti prezývané aj “temná triáda” (narcizmus, ľstivosť a psychopatické sklony) a takisto vlastnosti spojené s psychopatiou sú spojené so správaním predstavujúcim zdravotné riziká a problémy a predpokladám, že budú súčasťou správania v oblasti zdravia počas pandémie,” prezradil pre portál PsyPost autor štúdie.

 

Woman, Face, Insight, Compared To, Itself, Self-Esteem

Zdroj: pixabay.com

 

Správanie verejnosti

Blagov prezradil, že na začiatku pandémie a v nasledujúcich mesiacoch sa objavilo množstvo prípadov, keď ľudia naschvál kašľali, pľuli či dokonca olizovali dotykové plochy (napr. kľúčky) na verejných miestach. Týmto správaním tak chceli postrašiť ostatných alebo rebelovať proti novým opatreniam týkajúcich sa hygieny a sociálneho dištancovania. To ho teda podujalo k vytvoreniu štúdie skúmajúcej či temná triáda spolu s psychopatickými tendenciami dokážu takéto správanie vysvetliť.

Výskumu sa zúčastnilo 502 dospelých Američanov, ktorí v online dotazníku odpovedali na otázky týkajúce sa prispôsobeniu sa opatreniam a ako by zareagovali ak by zistili, že sú nakazení.

 

Face Mask on Luggage

Zdroj: pexels.com

 

Našli sa aj čierne ovce

Vo všeobecnosti väčšina respondentov poslúchla odporúčania a opatrenia týkajúce sa sociálneho dištancu či zvýšenej hygieny a plánovali v takomto správaní pokračovať. V prípade nakazenia by tak boli ochotní ochrániť svojich blízkych, známych ale aj cudzích ľudí. No našli sa aj respondenti, ktorí sa odporúčaní nedržali čo bolo spojené s rôznymi vlastnosťami. Ľudia, ktorí prejavovali menej súcitu/kooperácie a boli menej zodpovední/organizovaní mali menšiu pravdepodobnosť dodržiavať preventívne opatrenia.

 

Mother with daughter in face masks walking in park

Zdroj: pexels.com

Šírili by ho vedome ďalej

Niektorí z nich dokonca vykazovali vysokú mieru psychopatických tendencií ako napríklad sebeckosť či bezzábrannosť (disinhibícia). “Ľudia, ktorí vykazovali vysokú mieru týchto vlastností tvrdili, že ak by mali COVID-19, mohli by vedome a cielene vystavovať nákaze iných,” tvrdí Blagov. Na druhej strane však Blagov nechce aby si ľudia nakazení koronavírusom mysleli, že sú sebeckí alebo majú psychopatické tendencie. Výsledky jeho štúdie nemajú vykazovať to, že nákazu šíria iba nezodpovední a bezohľadní ľudia.

“Vzájomné súvislosti boli často malé a vedecké definície vlastností nie sú založené na bežných úsudkoch o charaktere [človeka/ľudí],” vysvetlil Blagov.

 

Composition of various sour sweets and dragees make up face of screaming person

Zdroj: pexels.com

 

Blagov tak navrhuje hlbšie skúmanie tejto témy viac zamerané na rady zdravotníkov, ktoré “fungujú” na ľudí, ktorí sa momentálne k nim stavajú negatívne. Podľa neho by bolo najpodstatnejšie preskúmať mechanizmus prepojenia vlastností človeka a jeho správania v tomto ohľade.

 

zdroj: psypost.org