Kedy sa deti vrátia do škôl? Minister školstva tvrdí, že najskôr po 11. januári 2021!

Od soboty (19. decembra) začne na Slovensku platiť Vianočný lockdown. Okrem zatvorených prevádzok je ďalšou dilemou otváranie škôl. Na túto tému sa už vyjadril aj minister školstva, Branislav Gröhling. Ten tvrdí, že žiaci by sa do školských lavíc mali vrátiť už 11. januára 2021. To je teda deň po predpokladanom skončení spomínaného Vianočného lockdownu. Po tomto dátume sa tak krajina bude riadiť Covid automatom, ktorý podľa jednotlivých stupňov určí, v ktorých okresoch pôjdu žiaci do školy.

V okresoch s I. až III. stupňom varovania sa na stredných školách bude vyučovať dištančnou formou. V okresoch s II. a III. stupňom varovania sa na diaľku budú učiť žiaci druhého stupňa ZŠ. V týchto prípadoch tieto ustanovenia platia iba pokým sa žiaci neotestujú (výnimka sú žiaci končiacich ročníkov).

V okresoch v IV. stupni varovaniu budú do školy/materskej školy chodiť iba tí žiaci, ktorých zákonný zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre štátu.

Minister zdravotníctva hovoril o tom, že prvé testovanie by malo prebehnúť v januári. Podľa jeho odporúčaní by to malo byť v termíne 7. až 9. január 2021. Na testovaní sa okrem žiakov musí zúčastniť (a dať sa aj otestovať) aspoň jeden zákonný zástupca žiaka, testovať sa budú aj zamestnanci školy. Záujem o takéto testovanie budú riaditelia jednotlivých škôl zisťovať cez dotazníky. Na to aby školy mohli zabezpečiť takéto testovanie budú môcť požiadať o štátny príspevok.