V súkromnej škole v Trebišove prepadli všetci prváci. Išlo však o výborných žiakov a preto prípad prešetruje Ministerstvo školstva!

Tento rok bol (a stále) je náročný a iný vo všetkých ohľadoch. Kto môže, pracuje z domu a rovnako to majú aj žiaci, ktorí sa učia dištančnou formou. Stredoškoláci dokonca spísali petíciu týkajúcu budúcoročných maturít. Kuriózny prípad sa stal na strednej súkromnej škole v Trebišove. V tejto škole tak prepadli všetci žiaci čo momentálne preveruje Ministerstvo školstva. Išlo však o šikovných žiakov čo dokazuje aj výška vyplatených štipendií.

 

Samí prváci

O prípade, ktorý sa stal na Súkromnej strednej škole v Trebišove informovala TV Joj. Ešte vo februári tohto roku podala riaditeľka SSOŠ, Petra Kováčová, informácie o tom, že evidujú 417 žiakov. Na škole tak ponúkajú dvojročné odbory a z minuloročných prvákov neprešiel do druhého ročníka ani jeden z nich.

„Aktuálny počet žiakov školy k dnešnému dňu je 593. Prvý ročník navštevuje 593 žiakov,“ opísala terajšiu situáciu škola vo svojom stanovisku. Podľa Ministerstva školstva dostala škola za kalendárny rok 2020 niečo cez 1,5 milióna eur.

 

Ilustračné foto

Zdroj: pexels.com

 

Problémom mala byť dištančná výučba

V škole tak začalo Ministerstvo školstva vykonávať dohľad, ktorý potvrdil počet žiakov na škole. Podľa hovorcu ministerstva, Tomáša Nejedlého, sa dohľad zatiaľ neukončil. Avšak otázku 451 prepadnutých žiakov nerieši. Ministerstvo sa odvoláva na Štátnu školskú inšpekciu, ktorá by sa dôvodom prepadnutia mohla zaoberať. Škola tak vo svojom stanovisku dôvod udala. Problém mal nastať ešte počas jari, keď kvôli prvej vlne koronavírus nemohla zabezpečiť dištančnú výučbu. Následne tak žiaci mali absolvovať komisionálne skúšky, kde neuspeli. „Plnoletí žiaci alebo zákonní zástupcovia žiakov požiadali riaditeľku školy o povolenie opakovať ročník,“ ohradila sa škola. Avšak podľa vyplneného výkazu, ktorý dostalo ministerstvo sa jednalo o vynikajúcich žiakov. Dosvedčila to výška vyplatených štipendií.

 

Gray Laptop Computer

Zdroj: pexels.com

 

Škola však čelila zrušeniu už v minulosti. Ešte počas letných prázdnin tak Školská inšpekcia navrhla predmetnú školu zrušiť hneď kvôli niekoľkým pochybeniam. Škola tak požiadala o prerušenie konania na 30 dní v čom jej ministerstvo vyhovelo. „Oslovené školy v okrese, ktoré vzdelávajú žiakov v daných odboroch, nedokážu kapacitne zabezpečiť všetkých žiakov našej školy,“ vyjadrila sa v stanovisku SSOŠ. 

zdroj:noviny.sk