V supermarketoch prelepujú nepotravinový tovar. Okrem potravín a drogérie je v mnohých reťazcoch zakrytý tovar plachtou

Dnešným dňom začal na Slovensku lockdown, s ktorým súvisí zatvorenie všetkých obchodov, ktoré spotrebiteľom neposkytujú životu nevyhnutný tovar. Znamená to, že okrem potravín a dogérií sú zatvorené všetky predajne s oblečením a či elektronikou.

Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá vstúpila do platnosti dnes, 19. decembra, hovorí o zatvorení všetkých prevádzok a služieb, okrem esenciálnch z nich, teda okrem obchodov, ktoré predávajú životu nevyhnutné potraviny či drogériu. Úrad verejného zdravotníctva vo vvyhláške uvádza: ,,ÚVZ SR považoval za potrebné vo vyhláške zdôrazniť, že sa nepredpokladá predaj sortimentu, ktorý v zmysle uznesenia vlády nepredstavuje sortiment potrebný k uspokojeniu základných potrieb.” 

 

foto:Adam Behinský

Mnohé režazce sa k vyhláške postavili zodpovedne a už ráno v nich nebolo možné nakúpiť nič iné okrem potravín a drogérie. V niektorých si však ľudia ešte dnes ráno mohli nakúpiť aj tovar, ktorý vyhláška zákazala. Podľa mnohých podnikateľov sú tieto obmedzenia neprípustné a protizákonné. Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu sa zhodli na tom, že tieto obmedzenia môžu mať právnu dohru.

 

foto: Peter Škondej

foto:Peter Majerech

foto: Lucka Jakubecová

foto: Judita Taranová Podracká

zdroj titulnej foto: Peter Majerech / Judita Taranová Podracká