Minulý rok sa na Slovensku konalo omnoho menej svadieb. Dôvodom bola pandémia

Štatistický úrad Slovenskej republiky informoval o drastickom poklese uzavretých manželstiev počas minulého roka. Podľa štatistík z prvých desiatich mesiacov minulého roka sa na Slovensku udialo 21 700 svadieb. Aj napriek tomu, že sa toto číslo môže zdať ako vysoké, znamená 23 % pokles počtu svadieb v porovnaní s predošlými piatimi rokmi.

Najsilnejší pokles bol zaznamenaný už počas prvej vlny pandémie, kedy sa mnoho neviest rozhodlo presunúť svadbu na august, počas ktorého bol zaznamenaný rekordný počet svadieb. Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR, prezradila:

Aktuálne čísla roka 2020 sme porovnali s priemerom predošlých piatich rokov nielen s predchádzajúcim rokom, aby bol pohľad na zmeny čo najobjektívnejší.“ Podľa Štatistického úradu sa v máji konalo len 40 % svadieb v porovnaní s predošlými piatimi rokmi.

V letných mesiacoch, jún a júl, sa zaznamenal rovnako výrazný pokles. Silným svadobným mesiacom bol počas minulého roka len august, ktorý prevýšil 5-ročný priemer o 12 %.

Po zavedení prísnejších opatrení počas októbra sa situácia vyvíjala rovnako nepriaznivo. Riaditeľka úradu doplnila: „Ešte treba počkať na dáta za november a december, tieto mesiace však aj v štandardných rokoch sú mesiacmi s nižším počtom sobášov, ktoré budú za rok 2020 určite ovplyvnené aj druhou vlnou pandémie.“ Výsledky štatistík preukázali, že najvyšší počet svadieb bol v septembri a to konkrétne 4 850.

Najmenej svadieb sa konalo v marci, kedy do manželstva vstúpilo len 571 párov. Podľa všetkého bude celkové číslo svadieb pod historickým minimom, ktoré v roku 2001 dosiahlo počet  23 795.

Najvyšší počet svadieb, 3 600, bolo uskutočnených v Prešovskom kraji. Vysoké číslo uzavretých manželstiev súvisí s najvyšším počtom obyvateľov v tomto regióne.

Podľa Štatistického úradu sa svadby konali často aj v iný deň ako v sobotu. Viac ako tretina sobášov sa konala v iný deň, najčastejšie to bol piatok a štvrtok. Minulý rok sa objavili aj „magické dátumy s dvojkami“– 20. 02. 2020, 22. 02. 2020 a priestupný 29. február 2020, ktoré boli zrejme príčinou oveľa vyššieho počtu svadieb vo februári.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky