Nové opatrenia: Celkový prehľad kam sa dostanete iba s negatívnym testom alebo bez neho!

Včera prijala vláda Slovenskej republiky nové uznesenie týkajúce sa protiepidemiologických opatrení v spojitosti s celoplošným skríningom. Už od dnešného dňa (18. januára) sa tak až do 26. januára môžete dať otestovať v mobilných odberných miestach. Stratégia testovania je tak úplne iná ako v prvej vlne.

V tomto článku Vám teda prinášame prehľad toho čo budete môcť od 27. januára robiť bez testu alebo iba s negatívnym testom. Rovnako sa dozviete aké pravidlá budú platiť po 3. februári kedy v 37-mich horších okresoch prebehne ďalšie testovanie.

 

Od 27. januára môžete BEZ TESTU:

 • ísť do najbližšej prevádzky, kde si zaobstaráte nevyhnutné životné potreby (potraviny, lekáreň, predajne s hygienickým a drogériovým tovarom, predajne krmív a iných potrieb pre zvieratá)
 • zabezpečiť starostlivosť o deti aj cestu dieťaťa/žiaka do a z materskej školy či školského zariadenia
 • realizovať cestu s dieťaťom k inej oprávnenej osobe vo veci striedavej starostlivosti či dohodnutého stretnutia
 • ísť na testy na ochorenie Covid-19 (RT-PCR alebo antigénové)
 • ísť na pohreb, sobáš či krst
 • postarať sa o blízku osobou či príbuzného, ktorí sú na takúto starostlivosť odkázaní 
 • vyvenčiť domáce zviera do vzdialenosti 1 kilometra od bydliska
 • zabezpečiť starostlivosť o domáce či hospodárske zvieratá a rovnako aj zabezpečenie veterinárnej starostlivosti
 • ísť k lekárovi za účelom neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivost alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzanie blízkej osoby či príbuzného
 • ísť na zdravotnú prechádzku osobám starším ako 65 rokov či zdravotne ťažko postihnutým osobám pohybujúca sa pomocou vozíka do vzdialenosti 1 kilometra od bydliska (samostatne alebo s doprovodom člena spoločnej domácnosti)
 • presúvať sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci
 • dostaviť sa pred štátny orgán činný v trestnom konaní
 • ísť na pojednávanie alebo verejné zasadnutie

Od 27. januára môžete IBA S NEGATÍVNYM TESTOM:

 • ísť do práce ak nemôžete pracovať z domu
 • ísť do čistiarne odevov, doplniť pohonné hmoty, kúpiť noviny a tlačoviny, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu, ísť do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky
 • ísť do výdajného miesta e-shopov či iných obchodov, vrátane zásielkovní
 • ísť na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR
 • cestovať do zahraničia a späť
 • ísť do prírody či v rámci individuálneho športovania iba v okrese bydliska (neplatí pre osoby mladšie ako 15 rokov, osoby staršie ako 65 rokov, zdravotne ťažko postihnutých pohybujúcich sa pomocou vozíka)
 • ísť ako žiak 2. stupňa ZŠ alebo žiak SŠ do a zo školského zariadenia (rovnako aj sprievod sa musí preukázať negatívnym testom)
 • ísť na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie

 

Po skončení prvého kola celoplošného skríningu (26. január) sa vyhodnotia dáta a podľa toho sa Slovensko rozdelí na 37 okresov s horšou epidemiologickou situáciou a na 36 okresov, kde je situácia lepšia. Pre obe skupiny okresov tak o 3. februára až do skončenia zákazu vychádzania (7. február) budú platiť rozdielne opatrenia.

 

Od 3. februára v 36-tich “lepších okresoch” môžete BEZ TESTU:

 • ísť do práce ak nemôžete pracovať z domu
 • ísť do najbližšej prevádzky, kde si zaobstaráte nevyhnutné životné potreby (potraviny, lekáreň, predajne s hygienickým a drogériovým tovarom, predajne krmív a iných potrieb pre zvieratá)
 • ísť do čistiarne odevov, doplniť pohonné hmoty, kúpiť noviny a tlačoviny, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu, ísť do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky
 • zabezpečiť starostlivosť o deti aj cestu dieťaťa/žiaka do a z materskej školy či školského zariadenia
 • ísť na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR
 • ísť do výdajného miesta e-shopov či iných obchodov, vrátane zásielkovní
 • ísť k lekárovi za účelom neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivost alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzanie blízkej osoby či príbuzného
 • ísť na testy na ochorenie Covid-19 (RT-PCR alebo antigénové)
 • ísť na pohreb, sobáš či krst
 • postarať sa o blízku osobou či príbuzného, ktorí sú na takúto starostlivosť odkázaní 
 • vyvenčiť domáce zviera do vzdialenosti 1 kilometra od bydliska
 • zabezpečiť starostlivosť o domáce či hospodárske zvieratá a rovnako aj zabezpečenie veterinárnej starostlivosti
 • ísť do prírody či v rámci individuálneho športovania iba v okrese bydliska
 • realizovať cestu s dieťaťom k inej oprávnenej osobe vo veci striedavej starostlivosti či dohodnutého stretnutia
 • ísť na zdravotnú prechádzku osobám starším ako 65 rokov či zdravotne ťažko postihnutým osobám pohybujúca sa pomocou vozíka do vzdialenosti 1 kilometra od bydliska (samostatne alebo s doprovodom člena spoločnej domácnosti)
 • presúvať sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci
 • dostaviť sa pred štátny orgán činný v trestnom konaní
 • ísť na pojednávanie alebo verejné zasadnutie

Od 3. februára v 37-mich “horších okresoch” môžete IBA S NEGATÍVNYM TESTOM:

 • ísť do práce ak nemôžete pracovať z domu
 • ísť do čistiarne odevov, doplniť pohonné hmoty, kúpiť noviny a tlačoviny, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu, ísť do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky
 • ísť na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR
 • ísť do výdajného miesta e-shopov či iných obchodov, vrátane zásielkovní
 • cestovať do zahraničia a späť
 • ísť do prírody či v rámci individuálneho športovania iba v okrese bydliska
 • ísť ako žiak 2. stupňa ZŠ alebo žiak SŠ do a zo školského zariadenia (rovnako aj sprievod sa musí preukázať negatívnym testom)
 • ísť na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie

zdroj: rokovania.gov.sk