Nový liek proti koronavírusu: Kolchicín znižuje riziko komplikácií spojených s COVID-19

Montrealský srdcový inštitút (MHI) dnes oznámil, že klinické testovanie nového lieku Kolchicín prinieslo presvedčivé výsledky účinnosti pri liečbe COVID-19. Výsledky štúdie dokázali, že kolchicín znížil riziko úmrtia a dokonca aj riziko hospitalizácie u pacientov s COVID-19 až o 21%.

Tento výsledok bol získaný na základe výskumu, ktorý podstúpilo 4 488 pacientov. Analýza 4 159 pacientov, u ktorých bola diagnóza COVID-19 dokázaná PCR testom, pomohla k významnému zníženiu rizika úmrtí a hospitalizácie v porovnaní s liečbou placebom.

U pacientov s diagnózou COVID-19 sa po podaní lieku znížil počet hospitalizácií o 25%, potreba mechanickej ventilácie o 50% a riziko úmrtia až o 44%. Dr. Jean-Claude Tardif, riaditeľ Výskumného centra MHI, vysvetlil: „Náš výskum dokázal účinnosť liečby pri prevencii komplikácií spojených s COVID-19.

Sme radi, že ponúkame prvý perorálny liek na svete, ktorého použitie by mohlo mať významný vplyv na verejné zdravie a potenciálne zabrániť komplikáciám COVID-19 pre milióny pacientov.“

Podávanie tohto lieku by mohlo pomôcť zmierniť problémy s preťažením nemocníc a znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť na celom svete.

COLCORONA je kontrolovaná klinická štúdia, ktorá sa uskutočnila prostredníctvom distribúcie lieku priamo k pacientom domov. Do výskumu boli zaradení pacienti z Kanady, zo Spojených štátov, z Európy, Južnej Ameriky a Južnej Afriky. Cieľom výskumu bolo zistiť, či liek Kolchicín môže znížiť riziko závažných komplikácií spojených s COVID-19.

COLCORONA je najväčšia svetová štúdia testujúca orálne podávaný liek pri nehospitalizovaných pacientov s COVID-19.

COLCORONA bola koordinovaná Montrealským srdcovým inštitútom v Montreale Health Innovations Coordinating Center (MHICC) a financovaná vládou, Národným inštitútom zdravia v USA (NIH), montrealskou filantropkou Sophie Desmarais a Therapeutics Accelerator – iniciatívou zahájenou nadáciou Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome a Mastercard.

Zdroj: globenewswire.com