Obhajca rodiny Lučanských má nový dôkaz, ktorý zamiešal karty. Jeho pravdivosť potvrdilo aj ZVJS!

Ešte 15. januára 2021 obhajca rodiny Lučanských, JUDr. Miroslav Radačovský, spred prešovskej väznice informoval média o novom dôkaze v prípade smrti Lučanského. Rozhorčil ho aj fakt, že sa nemohol zúčastniť stretnutia komisie a dokonca ako zástupca rodiny poškodených nemohol byť súčasťou komisie.

Dokument, ktorý ukázal médiám tak otvoril pochybnosti o tom, kde sa po zranení oka Lučanský nachádzal. Pravosť dokumentu už oficiálne potvrdil aj Zväz väzenskej a justičnej stráže!

 

Vyšetrovanie by malo byť objektívne

Okrem toho, že sa Radačovský nemohol zúčastniť stretnutí komisii ho rozhorčil až fakt, že pozostalí budú oboznámení až s výsledkami práce komisie v rámci vyšetrovania prípadu. “Nechceme nič viacej nič menej len objektívne a spravodlivé vyriešenie otázok,”

povedal s tým, že na výsledku nezáleží len chce aby vyšetrovanie bolo objektívne. No o objektivite výsledkov vyšetrovania pochybuje práve z dôvodu, že sa daných komisii nemôže vôbec zúčastniť.

Aj preto sa Radačovský rozhodol všetky dôkazy, ktoré má alebo získa predložiť vyšetrovateľovi aj orgánom činným v trestnom konaní ale v žiadnom prípade ich nepredloží komisii.

 

🇸🇰

Uverejnil používateľ JUDr. Miroslav Radačovský, nezávislý a nezaradený poslanec EP Nedeľa 1. decembra 2019

 

 

Kde bol teda Lučanský?

Podľa dokumentu, ktorým Radačovský disponuje, bol za účelom hospitalizácie po prvom zranení Lučanský preložený do  ÚVV a ÚVTOS v Banskej Bystrici. “Kde bol pán Lučanský deviateho?” opýtal sa rétoricky Radačovský, keďže podľa dostupných dokumentov mal byť v ružomberskej nemocnici a neskôr v Trenčíne.

Podľa jeho slov to vzbudzuje pochybnosti, keďže v trenčianskej nemocnici pre odsúdených mal byť na psychiatrickom oddelení 10 dní a následne opätovne poslaný do Prešova. Avšak zverejnený dokument pojednáva o tom, že sa nenachádzal v Trenčíne ale v Banskej Bystrici.

 

Zdroj: facebook.com/sudcaradacovsky

 

Dokument je pravý

Po zverejnení týchto skutočností sa ozval aj Zbor väzenskej a justičnej stráže, ktorý overil pravdivosť dokumentu. “Dokument, ktorým disponuje právny zástupca rodiny zosnulého je pravdivý. V tejto súvislosti ale poukazujeme na fakt, že tento dokument bol zaslaný na vedomie siedmim adresátom, medzi ktorými boli aj obhajcovia a manželka zosnulého, čo potvrdzuje aj originál dokumentu, kde sú riadne uvedení. Z toho vyplýva, že dokument zverejnený právnym zástupcom rodiny musel byť upravovaný v časti, kde sú uvedení adresáti,” ozrejmil ZVJS. 

 

❗⛓️Dokument, ktorým disponuje právny zástupca rodiny zosnulého je pravdivý. V tejto súvislosti ale poukazujeme na fakt,…

Uverejnil používateľ Zbor väzenskej a justičnej stráže Piatok 15. januára 2021

 

 

Nebol tam fyzicky

Lučanský sa však nachádzal v nemocnici mimo pôsobnosti ZVJS a preto jeho stráženie zabezpečoval najbližší ústav na výkon väzby. “Z uvedeného dôvodu zabezpečovali toto stráženie v nemocnici v Ružomberku príslušníci Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica a bolo vykonané administratívne prevzatie obvineného z ústavu Prešov do ústavu Banská Bystrica. M.L. sa ale fyzicky nikdy nenachádzal v ústave Banská Bystrica,”  vysvetlil ZVJS.

 

Celé vyjadrenie JUDr. Miroslava Radačovského si môžete pozrieť tu:

Generál Lučanský 3

Na dokumente, ktorý som predložil nie je nič sfalšované, sú tam len odstránené konkrétne mená a priezviská osôb, kvôli ochrane osobných údajov. Na origináli, ktorý predkladám OČTK však už uvedené sú.
S úctou,
Radačovský

Uverejnil používateľ JUDr. Miroslav Radačovský, nezávislý a nezaradený poslanec EP Piatok 15. januára 2021

foto: policiaslovakia