Slovenský kňaz tvrdí, že je čas obnoviť verejné bohoslužby: ,,Je nepredstaviteľné, aby sa na Popolcovú stredu a v pôstnom období nemohli konať bohoslužby a krížové cesty.“

Anton Ziolkovský, rímskokatolícky kňaz Spišskej diecézy prehovoril o potrebe návratu do kostolov.

Predseda Televíznej rady TV LUX tvrdí, že šírenie koronavírusu stále nemáme pod kontrolou a keďže je to zápas s prírodou, ani nikdy úplne mať nebudeme.

V príspevku, ktorý uverejnil na sociálnej sieti Facebook vyjadril znepokojenie ohľadom chaotického riešenia koronakrízy:

,,Je to zlé, rastie frustrácia a nespokojnosť.“

Farár z Novej Lesnej tvrdí, že by sme sa mali vrátiť do bežného života a naučiť sa žiť normálne.

Má dojem, že za normálnym životom je len biznis, žiadna náboženská prax, žiadne školy, žiadne kultúrne a športové podujatie.

Ziolkovský si myslí, že kostoly nikdy neboli primárnym miestom šírenia epidémie a Slovensko by malo nasledovať príklad Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, ale aj Česka a Poľska, ktoré majú kostoly otvorené.

Ziolkovský si stojí za týmto nezvyčajným názorom najmä z toho dôvodu, že na Slovensku denne navštevujú kostoly tisíce ľudí.

 

Títo ľudia denne pristupovali ku sviatostiam a osobný kontakt s vierou nikdy nenahradia žiadne televízne a rozhlasové prenosy. Kňaz v príspevku tvrdí:

,,Dnes v krajine, kde je väčšina kresťanov, stoja veriaci za bránami kostolov.

Opatrenia k náboženskej praxi sú nastavené tak, ako keby duchovný život nebol nijakým dobrom, ale voľnočasovou aktivitou.“

 

Kňaž ďalej vyzýva, aby sme otvorili kostoly, aby sme umožnili ľuďom účasť na verejných bohoslužbách, aby mohli prijať najmä sviatosť zmierenia a Eucharistiu.

Podľa kňaza je sociálna izolácia formou ubližovania. Ide najmä o kresťanov, ktorí svoju vieru berú vážne a žijú z týchto sviatostí.

Ziolkovský dodal, že sa blíži podstatné pôstne obdobie, počas ktorého je nepredstaviteľné, aby sa nemohli konať bohoslužby a krížové cesty.

Príspevok bol venovaný kompetentným, aby zvážili ako sa k tomuto problému postavia: ,,Je čas obnoviť bohoslužby.

 

Chráňme sa, urobme čo vládzeme, dodržujme opatrenia, ale nebráňme ľuďom pri návšteve bohoslužieb a prijímaniu sviatostí.“

 

Zdroj: Facebook/Anton Ziolkovský