Dôchodkový vek sa bude pravdepodobne zvyšovať. Aké zmeny nás čakajú?

Rezort práce a sociálnych vecí ohlásil predloženie novely zákona týkajúcu sa sociálneho poistenia. Zmeny by mali nastať pri dôchodkovom veku, sirotskom či vdovskom dôchodku. Ako dôvod uviedlo ministerstvo potrebu zlepšiť finančnú udržateľnosť prvého dôchodkového piliera.

Táto novela bude do pripomienkového konania predložená v júli 2021. Aké konkrétne zmeny tak môžu nastať?

 

Čo sa týka dôchodkového veku, v tomto smere by podľa ministerstva malo nastať zmena vo forme jeho predĺženia. Je to na základe toho, že v závislosti od strednej dĺžky života sa predlžuje doba poberania dôchodku. Podľa ministerstva tak naviazanie týchto dvoch veličín stabilizuje výplatnú fázu dôchodkov.

Seniori tak na dôchodku budú v priemere rovnako dlho čo prispeje k medzigeneračnej solidarite. Navyše sa tým zaručí udržateľnosť dôchodkového systému.

 

Grayscale Photo of Man Wearing Coat Holding Cane

Zdroj: pexels.com

 

Ešte minulého roku v decembri vláda schválila realizáciu ústavných garancii, ktoré sú spomenuté aj v tejto novele. To zahŕňa individuálny dôchodkový vek, nediskrimináciu rodičov na rodičovskej dovolenke pri stanovený výšky ich dôchodku ale aj takzvaný rodičovský bonus.

Tento bonus spočíva v tom, že deti môžu z časti svojich daní či dôchodkových odvodov prispievať na dôchodok svojich rodičov.

 

Two Adult Women Beside Each Other

Zdroj: pexels.com

 

Novela zákona by mala splniť aj niektoré zo záväzkov zahrnutých v programovom vyhlásení vlády.

Mal by sa teda zvýšiť sirotský dôchodok o 20% a zmeny nastanú aj pri vdovskom dôchodku. Pri ňom by sa mala zaviesť spravodlivosť a úprava podmienok poskytovania tohto dôchodku. Novela zákona spomína aj na skvalitnenie systému dôchodkového poistenia pre osoby starajúce sa o deti, pre neformálnych opatrovateľov ale aj osobných asistentov ako poistencov štátu.

 

Photo of Woman Standing In Front Of Mirror

Zdroj: pexels.com

 

PN-ka už len elektronicky?

V neposlednom rade by mala nastať zmena pri nahlasovaní dočasnej práceneschopnosti. Aj v tomto smere nastane digitalizácia, keďže sa zavedie elektronické potvrdzovanie dočasnej PN takzvaná ePN. „Ambíciou je zabezpečiť, aby v prípade vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti bolo možné komunikáciu medzi zainteresovanými subjektmi v čo najväčšej možnej miere realizovať elektronicky,” vyjadrilo sa ministerstvo práce.

Podľa ministerstva by sa tak odľahčilo administratívne zaťaženie poistencov ale aj dotknutých subjektov vrátane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.