Urobte si psychologický test na zistenie silných a slabých stránok vášho mozgu. Patrí medzi najpresnejšie

Chcete porozumieť tomu, čo robíte? Obľubujete skôr duševnú prácu? Potom si urobte nasledujúci test!

Test  vytvorený v roku 1984, definuje vašu záľubu k mysleniu a rozmýšľaniu.

Vedci uisťujú, že ak potrebujete prácu, ktorá si vyžaduje duševné úsilie, budete menej fyzicky aktívny. Toto vyplynulo z nedávnej štúdie.

Vedci z univerzity na Floride vykonali malý test so 60 študentmi. Rozdelili ich do dvoch skupín: tí, ktorí radi premýšľajú, a tí, ktorí nie. Účastníkom experimentu poskytli fitness hodinky, na meranie ich aktivity.

Výsledky testov ukázali, že tí, ktorí radi nad niečím premýšľali, boli počas pracovného týždňa menej fyzicky aktívni. Počas víkendu boli obe skupiny rovnako aktívne.

Vyskúšajte si aj vy a zistíte, do ktorej skupiny patríte.

Pravidlá testu nie sú nijako náročné. Musíte zhodnotiť svoj postoj ku každému z 18 výrokov na základe tejto stupnice:

+4 – úplne súhlasím

3 – vo väčšej miere súhlasím

+2 – čiastočne súhlasím

+1 – trochu súhlasím

0 – ťažko určiť

-1 – trochu nesúhlasím

-2 – čiastočne nesúhlasím

-3 – vo väčšine nesúhlasím

-4 – vôbec nesúhlasím

Tvrdenia:

 1. Obľubujem riešenie náročných úloh.
 2. Mám rád situácie, kedy musím veľa premýšľať.
 3. Myslenie nie je pre mňa zábavou.
 4. Dávam prednosť práci, kde nemusím premýšľať.
 5. Snažím sa vyhnúť situáciám, kde musím veľa rozmýšľať.
 6. Rád premýšľam celé hodiny.
 7. Rozmýšľam toľko, koľko je potrebné.
 8. Radšej premýšľam o malých denných plánoch ako o dlhodobých záležitostiach.
 9. Uprednostňujem úlohy, ktoré si nevyžadujú veľa premýšľania.
 10. Mojou cestou je spoliehať sa na svoje vlastné myšlienky.
 11. Mám rád úlohy, kde riešenie problému spočíva výhradne vo mne.
 12. Nerád sa učím nové techniky myslenia.
 13. Dávam prednosť tomu, aby bol môj život plný úloh, ktoré je potrebné riešiť.
 14. Abstraktné myslenie je pre mňa.
 15. Chcel by som, aby boli úlohy ťažké, no pri ich riešení nebolo nutné veľa rozmýšľať.
 16. Po vykonaní duševnej práce cítim úľavu.
 17. Stačí mi, aby som si urobil svoju prácu a aby som nezachádzal do detailov.
 18. Zvyčajne sa nezúčastňujem diskusii o témach, ktoré sa ma netýkajú.

Čím viac bodov dostanete – tým viac ste človekom „mysliteľom“. Maximálny počet bodov je 72.

A koľko bodov ste získali?