TOTO je 10 vecí, ktoré vaše deti musia vedieť skôr ako dovŕšia 10 rokov. Ide o veľmi poučné veci

Každý rodič chce pre dieťa len to najlepšie a chce z neho vychovať úctivého, statočného a inteligentného človeka. To ako sa mu to podarí závisí od prístupu každého rodičia k dieťaťu. Avšak ako pomôcku, prečítajte si týchto 10 veci, ktoré by ste svoje deti mali naučiť ešte pred dovŕšením 11 roku života.

10. Obe pohlaviu sú si rovné a nemali by medzi nimi robiť rozdiely

Dieťa by malo rešpektovať každého jedného človeka bez ohľadu na to, akého je pohlavia. No skôr, ako to budete učiť vlastné dieťa, skúste sa zamyslieť nad tým, či to takto beriete aj vy.

9. Chybami sa človek učí

Mnoho dospelých ľudí tvrdí, že učiť by sa deti mali na chybách iných a tak by predchádzali chybám vlastným, no z vlastných chýb sa každý jeden z nás poučí najviac, no nie?!

8. Známky nie sú prvoradé. Záleží len na tom, čo sa naučia

Karhať deti za trojku z matematiky nemá zmysel. Skôr by ste im mali pomôcť prísť na chyby, ktoré počas písomky urobili a ukázať im, že nevadí, že dostali zlú známku.

7. Pomoc má dieťa dostávať hlavne od rodičov

Každé dieťa by malo mať pár pravých priateľov, no rodič musí byť vždy na prvom mieste a počas akejkoľvek ťažkej životnej sitácie by sa dieťa malo najprv poradiť s rodičom.

6. Stáť si za vlastným názorom a právom sa naučiť obhajovať

Každý rodič by mal najprv dôvedovať svojmu dieťaťu a až potom učiteľom. Je dôležité, aby boli deti vypočuté a tak aj oni samé budú schopné pri prípadných nedorozumeniach obrániť vlastnú osobu.

5. Mali by robiť len to, čo sami chcú

Je dôležité, aby sa deti riadili heslom: “Rob len to, čo naozaj chceš a nenechaj sa ovplyvniť inými len preto, aby si získal ich priazeň.”

4. Ak sa nebudú pýtať, nič nové nezistia

Netreba tvrdiť, že niečomu rozumieme ak to nie je pravda. je lepšie opýtať sa aj pred celou triedou na niečo, čomu vtedy ostatnúí rozumejú, ako žiť celý život v nevedomosti.

3. Ak sa niečo stalo, netreba to zatĺkať

Ak sa dieťa v škole necíti dobre, alebo sa mu stalo nejaké zranenie, je dôležité, aby to oznámil vyučujúcemu a nezatĺkal to, pretože to môže viesť k ešte väčším problémom.

2. Ochrana životného prostredia by im nemala byť cudzia

Výchovou detí k láske k životnému prostrediu môžete docieliť to, že sa nám na zemi bude žiť ľahšie. Netreba ničiť to, čo vytvorila príroda.

1. Povedať “Nie” nie je zlé

Ak naučíte svoje dieťa už v detstve povedať “Nie” predídete využívaniu v detskom kolektíve a ked’ vyrastie, bude mať vlastné názory a nebude robiť len to, čo mu povedia ostatní.

zdroj:kreativita.sk 

0 replies on “TOTO je 10 vecí, ktoré vaše deti musia vedieť skôr ako dovŕšia 10 rokov. Ide o veľmi poučné veci”