Zoznámte sa: toto je 13-ročný génius a najmladší študent Oxfordskej univerzity

Knox Daniel si uvedomil, že jeho syn bol odlišný od ostatných detí, už v období, keď mal ešte len desať mesiacov. V tomto veku si už totiž vedel zapamätať písmená na počítačovej klávesnici.

Netrvalo dlho a zázračné dieťa sa vo veku 6 rokov stalo najmladším študentom Oxfordskej univerzity.

V roku 2017, mladý vedec Joshua Beckford, ktorý má teraz 13 rokov, bol uznaný za jedeného z 30 najlepších ľudí na svete s autizmom (Kannerov syndróm).

Podľa otca, získavanie vedomostí u jeho dieťaťa začalo veľmi skoro – od štúdia písmen na klávesnici cez následné učenie sa rôznych farieb .

V troch rokoch už chlapec plynule čítal, a pomocou audio nahrávky vedel hovoriť  po japonsky. Najskôr sa naučil písať na počítači a neskôr to zvládol robiť aj na papieri.

Otec poznamenáva, že výchova a vzdelávanie dieťaťa s poruchou autizmu je ťažké. Učil sa doma, pretože pre štátnu školu bol až príliš vyvinutý.

Okrem toho, Joshua nevie komunikovať s deťmi svojho veku, uprednostňuje kontakt s mladistvými alebo dospelými.

Chlapcov otec sa dozvedel, že nadané deti vo veku 8 – 13 rokov môžu učiť na Oxforde. A aj keď mal chlapec len šesť rokov, bol prijatý a stal sa najmladším študentom na tejto prestížnej univerzite.

Mladý vedec má vynikajúce akademické vedomosti, je úspešný v oblasti životného prostredia a humanitných vied: prejavil veľký záujem o Egypt a napísal detskú knihu o starovekej civilizácii tejto krajiny.

Joshua sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii TEDx vo Viedni a odprezentoval báseň „Záchrana Matky Zeme“ venovanú ochrane životného prostredia. Za to dostal aj národné ocenenie.

Takýto ľudia si zaslúžia obdiv! Súhlasíte?

zdroj: Legit