Pápež František chce opäť zjednotiť cirkev: “Ohováranie je horšie ako pandémia koronavírusu!”

Počas nedeľňajšej (6. september) bohoslužby vo Vatikáne opäť otvoril pápež František tému ohovárania. Opísal aj to, že ľudia, ktorí ohovárajú sú ako diabli snažiaci sa rozdeliť katolícku cirkev. Ohováranie podľa neho zatvára srdce komunity a jednotu cirkvi. Nie je to však po prvýkrát, keď sa takto radikálne na túto tému pápež vyjadril ako informuje CNN.

EN: For Peter and the other disciples – but for us too! – the cross is a ‚hindrance‘, whereas Jesus considers the ‚hindrance‘ escaping the cross, which would mean avoiding the Father’s will, the mission that the Father has entrusted to Him for our salvation. #GospelOfTheDay ES: Para Pedro y los otros discípulos – ¡pero también para nosotros! – la cruz es un „escándalo“, mientras que Jesús considera „escándalo“ el huir de la cruz, que sería como eludir la voluntad del Padre, a la misión que Él le ha encomendado para nuestra salvación. #EvangeliodeHoy PT: Para Pedro e os outros discípulos – mas também para nós! – a cruz é um „escândalo“, enquanto Jesus considera „escândalo“ a fuga da cruz, o que significaria afastar-se da vontade do Pai, da missão que Ele lhe confiou para a nossa salvação. #EvangelhoDeHoje IT: Per Pietro e gli altri discepoli – ma anche per noi! – la croce è uno „scandalo“, mentre Gesù considera „scandalo“ il fuggire dalla croce, che vorrebbe dire sottrarsi alla volontà del Padre, alla missione che Lui gli ha affidato per la nostra salvezza. #VangeloDiOggi FR: Pour Pierre et les autres disciples – mais aussi pour nous! – la croix est un „scandale“, alors que Jésus considère comme un „scandale“ le fait de fuir la croix, ce qui signifierait se soustraire à la volonté du Père, à la mission qu’Il nous a confiée pour notre salut. #ÉvangileduJour

No Description

 

“Prosím, bratia a sestry, posnažme sa neohovárať. Ohováranie je horšie ako pandémia koronavírusu,” vyzýva pápež František. Ešte v roku 2016 smeroval podobné slová na kňazov a mníšky, ktorým odkázal aby nepodľahli pokušeniu šíriť fámy a podporovať tak “teror ohovárania”.

Podľa jeho slov si predtým ako budú o svojich bratoch a sestrách šíriť fámy, majú si radšej zahryznúť do jazyka. 

EN: After many months we meet each other again our face to face, rather than screen to screen. Face to face. This is good! The current pandemic has highlighted our interdependence: we are all linked to each other, for better or for worse. Therefore, to come out of this crisis better than before, we have to do so together; together, not alone. Together. Alone no, because it cannot be done. Either it is done together, or it is not done. We must do it together, all of us, in solidarity. I would like to underline this word today: solidarity. #GeneralAudience ES: Después de tantos meses retomamos nuestro encuentro cara a cara y no pantalla a pantalla. Cara a cara. ¡Esto es bonito! La pandemia actual ha puesto de relieve nuestra interdependencia: todos estamos vinculados, los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Por eso, para salir mejores de esta crisis, debemos hacerlo juntos. Juntos, no solos, juntos. Solos no, ¡porque no se puede! O se hace juntos o no se hace. Debemos hacerlo juntos, todos, en la solidaridad. Hoy quisiera subrayar esta palabra: solidaridad. #AudienciaGeneral PT: Depois de tantos meses retomamos o nosso encontro direto e já não através do écran. Direto. Isto é bom! A atual pandemia pôs em evidência a nossa interdependência: estamos todos ligados uns aos outros, tanto no mal como no bem. Por conseguinte, para sairmos melhores desta crise, devemos fazê-lo juntos, não sozinhos, juntos. Não sozinhos porque não se pode! Ou juntos ou não é possível. Temos que o fazer em conjunto, todos nós, em solidariedade. Gostaria de sublinhar hoje esta palavra: solidariedade. #AudiênciaGeral IT: Dopo tanti mesi riprendiamo il nostro incontro faccia a faccia e non schermo a schermo. Faccia a faccia. Questo è bello! L’attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza: siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può! O si fa insieme o non si fa. Dobbiamo farlo insieme, tutti quanti, nella solidarietà. Questa parola oggi vorrei sottolinearla: solidarietà. #UdienzaGenerale FR: Après tant de mois,

No Description

Tejto téme sa venoval aj v roku 2018, kde na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne odkázal pútnikom, že ohováranie zabíja “pretože jazyk zabíja tak ako nôž”. Pandémia koronavírusu tak zmenila to ako to vo Vatikáne chodí a tak počas Kvetnej nedele odslúžil pápež omšu v prázdnom kostole. Po dlhých mesiacoch izolácie sa tak veriaci mohli na Svätopeterské námestie vo Vatikáne vrátiť koncom mája.

 

zdroj foto: commons   / cnn.com