Žiarenie z mobilných telefónov dokáže zabíjať hmyz!

Žiarenie z mobilných telefónov vraj mohlo prispieť k dramatickému poklesu populácie hmyzu, ktorý sa v posledných rokoch zaznamenal. Podľa nemeckej štúdie o pesticídoch a strate biotopu, má zvýšená expozícia elektromagnetickému žiareniu pravdepodobne negatívny dopad na svet hmyzu.

Analýza 190 vedeckých štúdií bola vykonaná nemeckou Úniou pre ochranu prírody a biodiverzity (NABU), spolu s dvoma mimovládnymi organizáciami – jednou z Nemecka a jednou z Luxemburska.

Z 83 štúdií považovaných za vedecky relevantných, až 72 preukázalo, že žiarenie malo negatívny vplyv na včely, osy a muchy. 

Tieto negatívne účinky sa prejavovali od zníženej schopnosti vnímania, až po poškodenie genetického materiálu a lariev okolia v dôsledku narušenia magnetických polí. Žiarenie z mobilných telefónov a Wi-Fi vraj spôsobuje negatívne otváranie kanálikov v bunkách, čo znamená, že absorbujú viac iónov vápnika. Tento negatívny efekt môže spustiť biochemickú reťazovú reakciu, ktorá naruší cirkadiánne rytmy a imunitný systém.

„Štúdia dokazuje, že pri analýze príčin dramatického úbytku hmyzu musíme mať oči otvorené do všetkých strán,“ uviedol Johannes Enssle, šéf organizácie NABU v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko.

„Téma je pre mnohých z nás nepríjemná, pretože zasahuje do našich každodenných návykov a za technológiou mobilnej komunikácie sú silné ekonomické záujmy,“ uviedol Enssle. 

Peter Hensinger z nemeckej organizácie na ochranu spotrebiteľa – Diagnose Funkm uviedol, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť možným negatívnym účinkom žiarenia na zvieratá i ľudí, najmä pokiaľ ide o zavedenie technológie 5G. Očakáva sa, že siete vybavené 5G, ponúknu rýchlosť stokrát vyššiu ako súčasné 4G siete, avšak na ich negatívne dopady poukazujú mnohí svetoví environmentálni aktivisti.

Zdroj: phys.org

0 replies on “Žiarenie z mobilných telefónov dokáže zabíjať hmyz!”