Robert Fico je docentom bezpečnostných služieb a nie docentom trestného práva

Najnovší príspevok Miroslava Beblavého, slovenského ekonóma, vedca a spisovateľa, poukazuje na omyl, ktorým sa Robert Fico nazýval celé roky docentom trestného práva aj napriek tomu, že si docentúru urobil v úplne inom obore. Fotografia v príspevku dokazuje, že docentom skutočne je, no určite nie trestného práva.

Miroslav Beblavý v príspevku napísal: ,,Keď si vplyvný lekár nedokáže urobiť profesúru z medicíny, urobí si ju väčšinou z ošetrovateľstva, lebo veď pacienti netušia, že on je vlastne profesor – zdravotná sestra.“ 

Týmto chcel poukázať na mylné domnienky, podľa ktorých si mnohí vplyvní Slováci urobia titul z iného oboru ako napokon prezentujú. Bývalý poslanec NR SR pokračoval: ,,Podľa rovnakého princípu Robert Fico nie je docent práva, lebo to sa mu buď nechcelo, alebo bolo nad jeho možnosti, ale je docent bezpečnostných služieb. Taký docent – sbskár.“

Príspevok dokazuje, že Rober Fico Slovákov klamal ešte aj v tom, čo vlastne vyštudoval.

V príspevku Miroslava Beblavého sa uvádza, že nezrovnalosť si všimol Peter Kováč, ktorý napísal: ,,Základy vedeckej propedeutiky pre filozofa zo SAV. Pred vypustením statusu s radami novinárke si treba dať trochu námahy s overením faktov. Robert Fico nie je docent práva ale bezpečnostných služieb. Skutoční docenti práva by sa takouto nepresnosťou mohli cítiť tak trochu dotknutí.“

Keď si vplyvný lekár nedokáže urobiť profesúru z medicíny, urobí si ju väčšinou z ošetrovateľstva, lebo veď pacienti…

Uverejnil používateľ Miroslav Beblavý Piatok 15. januára 2021

 

Zdroj: Facebook/ Miroslav Beblavý

foto: robert.fico