Igor Matovič: ,,Kto chce psa biť, palicu si nájde. Dnes som psom ja.“

Igor Matovič sa v posledných týždňoch aktívne nezúčastnil na rokovaniach vlády a odborníkov, ktoré rozhodovali o prijatí nových opatrení. O skutočnosti, že mnohí Slováci nesúhlasia s jeho aktuálnou nečinnosťou na svojom facebookovom profile napísal:

,,Keď vediem rokovanie vlády o opatreniach v súvislosti Covid-19, zle je. Keď nevediem opatrenia vlády v súvislosti s Covid-19, zle je. Máš čapicu, zle je. Nemáš čapicu, zle je.“

Premiér SR sa prirovnal k psovi. Tvrdí, že kto chce psa biť, palicu si nájde. Dnes je podľa neho psom on sám a Slováci sú v akejkoľvek situácii proti nemu.

Matovič v príspevku pokračoval: ,,Nič sa nedá robiť, to sa stáva. Počas kríz zvyčajne povstanú proroci, ktorí ukážu prstom, aby ľuďom toho správneho psa našli.

Niekedy sú psami jednotlivci, inokedy celé národy.“ Slováci sú podľa jeho príspevku národom, ktorý si stelesnil príčinu svojho strádania priamo v ňom:

,,Proroci potom často moc získajú a pokoria ľudí, ktorí im uverili.“

Matovič sa prirovnal k stelesneniu utrpenia, v ktorom sa mnoho Slovákov vidí.

Utrpenie na Slovensku však podľa neho šíria len ľudia, ktorí voči opatreniam vytrvalo od začiatku bojujú, nerešpektujú a nedodržiavajú:

,,A tak z páchateľov sa obete stali a z tých, čo ich zdravie a životy chránili, páchateľov urobili.“

Zdroj: Facebook/Igor Matovič