Veľkosť vašej zrenice je spojená s vašou inteligenciou

Naše zreničky, hlboké čierne bodky v strede nášho oka, reagujú na oveľa viac než len na svetlo. Môžu prejaviť naše vzrušenie, odhaliť našu únavu a možno aj ukázať, či klameme.

Podľa novej štúdie môžu mať naše zrenice tiež väzbu na naše kognitívne schopnosti. Zdá sa, že čím väčšia je zrenica, tým ostrejší je mozog.

Celý rad nedávnych štúdií zistil určitý vzťah medzi veľkosťou zrenice a určitými kognitívnymi schopnosťami. Spojenie však bolo zahalené neistotou a kontroverznosťou po tom, čo sa mnohým štúdiám nepodarilo replikovať rovnaké výsledky. Niektoré zistili, že väčšia základná veľkosť zrenice bola spojená s vyššími kognitívnymi schopnosťami, iné naopak. Mnohé z týchto štúdií trpia aj malou veľkosťou vzorky.

V novej štúdii publikovanej v časopise Cognition dvaja psychológovia z Gruzínskeho technologického inštitútu tvrdia, že protichodné výsledky zaznamenané v predchádzajúcom výskume boli výsledkom nekonzistentného osvetlenia. Po riadení osvetlenia zistili, že väčšia základná veľkosť zrenice mala silné spojenie s inteligenciou, kapacitou pracovnej pamäte a kontrolou pozornosti.

Dva spoločné experimenty umožnili viac ako 500 ľuďom vo veku od 18 do 35 rokov zmerať zreničky pomocou vysoko výkonnej kamery a počítača. Pretože dilatácia zreničiek jednoznačne súvisí so silou okolitého svetla, vedci zabezpečili, aby bolo osvetlenie v laboratóriu neustále tlmené.

Potom sa použilo zariadenie na sledovanie očí, zatiaľ čo niektorí účastníci vykonali sériu kognitívnych úloh určených na testovanie ich „tekutej inteligencie“ – schopnosti rýchlo a flexibilne myslieť s cieľom vyriešiť nové problémy – „kapacity pracovnej pamäte“, schopnosti uchovať informácie po určitý čas – a „kontrola pozornosti“ – schopnosť kontrolovať pozornosť.

Aká je povaha tohto odkazu? Je to iba korelácia? Výskum sa nezameriaval na identifikáciu príčinnej súvislosti, ale majú podozrenie, že by to mohlo mať niečo spoločné s locus coeruleus, malým miestom v hornom mozgovom kmeni, ktoré má hlboké nervové spojenie so zvyškom centrálneho nervového systému. Nielen činnosť v tejto málo známej mozgovej štrbine úzko súvisí so zmenami vo veľkosti zreničiek, ale zohráva úlohu aj v širšej organizácii mozgovej činnosti potrebnej na vykonávanie zložitých úloh.

Vedci tvrdia, že existuje určitý druh vzťahu medzi locus coeruleus, schopnosťou dobre plniť úlohy a väčšou veľkosťou zrenice, uzatvárajú autori štúdie vo svojom príspevku.

„Ďalšou možnosťou je, že jednotlivci s vysokou schopnosťou optimálnejšie regulujú aktivitu v locus coeruleus, čo im umožňuje väčšiu schopnosť prechádzať z jedného duševného stavu do druhého. Konkrétne na prepínanie medzi režimom vysokého tonického prieskumu a režimom fázického využívania aktivity locus coeruleus. Táto funkcia prechodu z jedného duševného stavu do druhého by bola tiež v súlade s teóriou obnovenia siete v oblasti funkcie locus coeruleus a rôznymi interpretáciami vzťahu medzi veľkosťou a kognitívnymi schopnosťami zrenice.“

Zdroj
Zdroj foto: www.unsplash.com
0 replies on “Veľkosť vašej zrenice je spojená s vašou inteligenciou”