Alkohol súvisí s viac ako 4% nových prípadov rakoviny

Nový výskum v časopise The Lancet Oncology odhaduje, že s konzumáciou alkoholu bolo v roku 2020 spojených celkovo 741 300 novodiagnostikovaných prípadov rakoviny. Toto číslo predstavuje 4,1% všetkých diagnóz rakoviny na celom svete, čo vedie k výzvam na ďalšie vzdelávanie v oblasti karcinogénnych účinkov pitia alkoholu.

Predpokladá sa, že pravidelné pitie prispieva k rozvoju určitých typov rakoviny, pričom rakovina pečene, prsníkov, hrubého čreva a úst má všetky preukázané príčinné súvislosti s konzumáciou alkoholu.

Je to do značnej miery spôsobené účinkami acetaldehydu, karcinogénneho metabolitu etanolu, ktorý môže poškodiť DNA a ďalšie bunkové zložky.

Pitie môže tiež narušiť reguláciu hormónov, ako sú estrogény a androgény, zatiaľ čo etanol môže pôsobiť ako rozpúšťadlo pre ďalšie karcinogénne chemikálie, ako sú napríklad tie, ktoré sa nachádzajú v cigaretách.

Na výpočet vplyvu užívania alkoholu na vývoj rakoviny autori štúdie získali údaje týkajúce sa výroby, predaja a konzumácie alkoholu vo všetkých krajinách sveta v roku 2010.

Podľa výskumníkov, rakoviny diagnostikované v roku 2020 budú pravdepodobne spojené so štatistikami pitia spred desiatich rokov.

Na základe týchto údajov vedci stanovili odhad príjmu alkoholu na osobu v každej krajine, ktoré následne porovnali s globálnymi prípadmi rakoviny v roku 2020.

Týmto spôsobom mohli dospieť k záveru, že nadmerné pitie alkoholu, ktoré zahŕňa konzumáciu väčšieho množstva alkoholu než 6 alkoholických nápojov denne, súviselo s 346 400 diagnózami rakoviny v roku 2020. Tento údaj predstavuje 47% všetkých prípadov rakoviny spojených s alkoholom v minulom roku.

Rizikové pitie, ktoré zahŕňa konzumáciu medzi 2 -6  nápojmi denne, prispelo k ďalším 39% všetkých týchto prípadov, zatiaľ čo mierne pitie, definované ako akékoľvek množstvo až do dvoch nápojov denne, predstavovalo 14% diagnóz rakoviny spojených s alkoholom.

„Naliehavo potrebujeme zvýšiť povedomie politikov a širokej verejnosti o súvislosti medzi konzumáciou alkoholu a rizikom rakoviny,“ uviedla vo vyhlásení autorka štúdie Harriet Rumgay.

„Stratégie verejného zdravia, ako napríklad znížená dostupnosť alkoholu, označovanie alkoholových výrobkov zdravotným varovaním a zákazy uvádzania na trh, by mohli znížiť mieru rakoviny spôsobenej alkoholom.“

Vedci, ktorí rozdelili údaje, poznamenali, že užívanie alkoholu prispelo v roku 2020 k 189 700 rakovinám pažeráka, ako aj k 154 700 rakovinám pečene a 98 300 rakovinám prsníka.

Krajinou s najvyšším podielom diagnóz spojených s požívaním alkoholu bolo Mongolsko, kde 10% všetkých nových prípadov v roku 2020 môže súvisieť s pitím alkoholu. Na opačnom konci tabuľky sa v Kuvajte, kde je pitie alkoholu neobvyklé, nezistili prakticky žiadne prípady rakoviny súvisiace s alkoholom.

Autori štúdie vypočítali, že zhruba 3% nových prípadov rakoviny v USA v minulom roku súviseli s konzumáciou alkoholu, zatiaľ čo vo Veľkej Británii sa toto číslo blížilo k 4%.

Podľa výskumníkov by sa tieto štatistické údaje mali považovať za „konzervatívne odhady“ a skutočné bremeno rakoviny súvisiace s konzumáciou alkoholu môže byť ešte vyššie. Pretože pri zostavovaní svojich údajov nebrali do úvahy fajčenie, pripúšťajú, že niektoré z týchto prípadov mohli byť spôsobené skôr tabakom ako alkoholom.

Zdroj
Zdroj foto: www.unsplash.com
0 replies on “Alkohol súvisí s viac ako 4% nových prípadov rakoviny”