Prvé testovanie liečebného kanabisu proti rakovine mozgu – Bode úspešné?

Ústny sprej na báze kanabisu sa má testovať ako potenciálna liečba agresívnej formy mozgového nádoru nazývaného glioblastóm, čo predstavuje vôbec prvú veľkú štúdiu na ľuďoch, ktorá zahŕňa liečebné konope ako liečbu rakoviny.

Sprej známy ako Sativex je už schválený na použitie liečby svalových kŕčov u pacientov s roztrúsenou sklerózou a predklinické výskumy ukázali, že je pacientmi s glioblastómom dobre tolerovaný.

Veľa sa už popísalo o možných protirakovinových vlastnostiach určitých kanabinoidov, pričom niekoľko štúdií na kultivovaných bunkách a zvieratách naznačuje, že niektoré zlúčeniny nachádzajúce sa v marihuane môžu zabrániť vzniku nádorov.

Bez údajov z pokusov na ľuďoch však nemožno povedať, či lekárske konope skutočne môže alebo nemôže pomôcť v boji proti rakovine.

Nová štúdia vedená profesorkou Susan Short z University of Leeds, bude zahŕňať 232 pacientov s glioblastómom z 15 nemocníc vo Veľkej Británii, z ktorých dve tretiny budú dostávať Sativex okrem chemoterapeutického lieku s názvom temozolomid, zatiaľ čo zvyšná tretina bude dostávať placebo namiesto liekov na báze kanabisu.

Glioblastóm je najbežnejšou formou mozgového nádoru a je tiež najagresívnejším.

Takéto nádory majú tendenciu rásť veľmi rýchlo a rozšíriť sa do mnohých častí mozgu a často sa opakujú aj po liečbe. Po počiatočnej diagnóze žijú pacienti v priemere menej ako 18 mesiacov.

Profesorka Short vo vyhlásení vysvetlila, „ukázalo sa, že mozgové nádory glioblastómu majú na povrchu svojich buniek receptory pre kanabinoidy a laboratórne štúdie na bunkách glioblastómu ukázali, že tieto lieky môžu spomaliť rast nádoru a fungujú obzvlášť dobre, ak sa používajú s temozolomidom.“

Štúdia z roku 2011 skutočne zistila, že kanabinoidy tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD) dramaticky inhibujú rast gliómov v Petriho miskách a u živých myší, ak sa podávajú v kombinácii s temozolomidom. Dôležité je, že nádorové bunky, ktoré nebolo možné liečiť iba chemoterapeutickým liekom, boli porazené, keď boli tieto dva kanabinoidy pridané do rovnice.

Vzhľadom na to, že Sativex obsahuje THC aj CBD v rovnakých koncentráciách, vedci teraz chcú produkt vyskúšať na ľudských subjektoch.

Začiatkom tohto roka profesorka Short a jej kolegovia zverejnili výsledky štúdie fázy I zahŕňajúcej 27 pacientov, ktorá testovala bezpečnosť tejto liečebnej kombinácie u pacientov s glioblastómom. Aj keď táto malá štúdia nebola navrhnutá na hodnotenie účinnosti týchto liekov, autori poznamenali, že 83% účastníkov, ktorí dostali liek Sativex, bolo po jednom roku stále nažive, v porovnaní so 44% tých, ktorí dostávali placebo.

Prirodzene, z takého malého vyšetrovania nemožno vyvodiť žiadne závery, a preto je potrebný experiment fázy II. Nábor účastníkov sa má začať začiatkom roku 2022 za predpokladu, že sa vyzbiera dostatok finančných prostriedkov.  The Brain Tumour Charity, ktorá financuje štúdiu, v súčasnej dobe hľadá dary, na zaistenie 450 000 libier potrebných na to, aby sa projekt mohol uskutočniť.

Hneď ako sa test začne, účastníci budú požiadaní, aby si sami podali až 12 vstreknutí Sativexu denne, pričom štúdia mala trvať celkom tri roky.

,,Liečba glioblastómov zostáva mimoriadne náročná,” uvádza profesorka Short. ,,Keď sme nedávno ukázali, že špecifickú kombináciu kanabinoidov podávanú orálnym sprejom je možné bezpečne pridať k chemoterapii temozolomidom, sme skutočne nadšení, že môžeme stavať na týchto zisteniach a zhodnotiť, či tento liek môže pomôcť pacientom s glioblastómom žiť dlhšie vo veľkej randomizovanej štúdii.”

Zdroj
Zdroj: www.unsplash.com
0 replies on “Prvé testovanie liečebného kanabisu proti rakovine mozgu – Bode úspešné?”