Košická lekárka namaľovala obrázok so silným odkazom: Toto je jej posolstvo!

Šíreniu koronavírusu zabránime tým, že začneme od seba. Tým, že svedomito budeme dodržiavať nariadenia vlády a krízového štábu. Či už je to nosenie rúšok, povinná 14-dňová karanténa ak sme prišli zo zahraničia či vychádzanie z domu len v nutných prípadoch. Internetom sa začala šíriť prosba košickej lekárky, ktorá ju doplnila o veľavravný obrázok.

Security Check Required

No Description

 

“Chcem Vás všetkých touto formou veľmi pekne poprosiť ako lekár a v mene všetkých mojich kolegov lekárov, sestier, zdravotníkov, ktorí denne obetujú svoje vlastné zdravie a zdravie svojich vlastných rodín (detí, tehotných manželiek, rodičov) pre NÁS VŠETKÝCH.

 

  1. Nosme všetci rúška, veď je to to najmenej, čo môžeme spraviť a pritom tak dôležité.
  2. Prosím Vás neklamte o tom, že ste boli v zahraničí, už tým zabránite možnému šíreniu na minimálne ďalších 2-3 zdravotníkov, neohrozujte prosím ich zdravie.
  3. Volajte záchranky len v život ohrozujúcej situácii.

Bez nich to nezvládneme, vážme si ich a ochraňujme ich ako sa len dá.Oni sú v prvej línii tí, ktorí najviac pomáhajú. Len SPOLOČNE a s rešpektom dobre mienených nariadení dokážeme situáciu zvládnuť.”

 

Preto buďme všetci ostražití, svedomití a ohľaduplní k sebe navzájom!