Od nového roka musí každé mesto a obec triediť kuchynský odpad! Koniec výnimkám pri zbere bioodpadu

Zbieraniu kuchynského odpadu sa samosprávy úspešne vyhýbali vďaka špeciálnej výnimke. Ak teda prehlásili, že zber takéhoto odpadu je pre ne ekonomicky neúnosné, od zberu sa oslobodili. Týmto praktikám je však od budúceho roku koniec! Od januára 2021 bude musieť totiž každá samospráva bude musieť triediť a zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti (KBO).

Kuchynský odpad znečisťuje podzemnú vodu

Hlavným motívom zmeny zákona je práve výnimka, ktorú samosprávy takpovediac zneužívali. Ak doložili doklady o tom, že je triedenie KBO pre nich finančne nemožné, takýto odpad separovať nemuseli.

Zabráni sa tým aj hromadeniu KBO na rôznych nelegálnych skládkach, ktoré predstavovali riziko znečistenia podzemných vôd. Takéto skládky predstavujú aj živnú pôdu pre baktérie preto sa kuchynský odpad bude po novom zhodnocovať. Každá samospráva tak musí zabezpečiť nádoby s objemom minimálne 250 litrov pre každého občana.

Compost, Fruit And Vegetable Waste, Composting

Zdroj: pixabay.com

 

Čo patrí do KBO?

 • šupy a iný odpad z ovocia a zeleniny
 • zhnité ovocie a zelenina
 • vrecká od čaju
 • kvety, zeleň, lístie, tráva a záhradný odpad
 • odrezky zo stromov a rastlín
 • piliny a hobliny

 

Čo nepatrí do KBO?

 • stavebný odpad
 • mŕtve zvieratá
 • zvyšky z mäsa alebo potraviny živočíšneho pôvodu
 • popol a cigarety
 • exkrementy zvierat

 

Green Waste, Composting, Recycling

Zdroj: pixabay.com

 

Pomôžu eurofondy

O tejto problematike už prebehlo aj rokovanie medzi zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska a štátnymi tajomníkmi ministerstva životného prostredia, Jurajom Smatanom a Michalom Kičom.

„Ministerstvo životného prostredia nechce byť tým odkladačom termínov, ktorý slúži ako zdroj výhovoriek pred Európskou komisiou, prečo Slovensko neplní svoje povinnosti. Chceme byť ministerstvom, ktoré pomáha samosprávam, aby požiadavky splnili. Nie kvôli Bruselu, ale kvôli občanom,“ prehlásil Smatana po rokovaní. Ministerstvo ŽP pripravuje aj finančnú schému aby sa všetkým samosprávam pomohlo pri triedení tohto odpadu. Použijú sa na to aj peniaze z eurofondov.

Zber tak bude povinný aj v samosprávach, kde sa KBO kompostuje alebo kde jeho zber nebol technický možný. Povinnosť triediť KBO ostáva aj v tých samosprávach, kde komunálny odpad končil v zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO).

zdroj: odpady-portal.sk,