Stretla sa s porozumením ale aj kritikou: TAKTO učiteľka svojim žiakom vysvetlila prečo treba nosiť rúška!

Nosenie rúšok no všeobecne aj ostatné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu takpovediac ležia niektorým ľuďom v krku. Z vlastného presvedčenia, že rúška škodia ich tak prestali nosiť úplne.

Od takýchto nezodpovedných ľudí si berú príklad aj tí najmenší, ktorí však ako aj iní ľudia musi arešpektovať nariadenia. Jedna učiteľka tak anonymne zverejnila ako svojim žiakom vysvetlila potrebu nosiť rúška. V komentároch sa stretla s porozumením ale aj ostrou kritikou.

Urobme si pokus!

“Ráno som vošla do triedy a všetci drobci mali na tváričkách rúška. Pozdravili sme sa a otvorila som okno, aby sa lepšie dýchalo. Deti boli nezvyčajne ticho, tak som sa ich opýtala, ako im v tých rúškach je. Že nič moc, že im vadia, prekážajú, že sú zbytočné,…. Debata mohla začať.

Povedala som im: „Určite ste zo všetkých strán počuli všetko možné. Že rúška treba, že netreba, že nás ochránia, že nás neochránia,… ani ja si neviem z toľkých informácií vybrať. Viete čo? Urobme si pokus! Každý si teraz vyberie pravítko.“,” opisuje učiteľka v anonymnom statuse na stránke Nekŕmte nás odpadom.

 

Fotobanka s bezplatnými fotkami na tému bunda, čerstvý vzduch, Česká republika, chlapec

Zdroj: pexels.com

 

Kde zmizol vlhký vzduch?

Pokus spočíval v tom, že deti si mali rúška zložiť dole a dýchnuť na pravítko. Následne sa ich učiteľka opýtala čo sa na pravítku vytvorilo. „Hmla!“  „Rosa!“  „Para!“ vykrikovali deti. Neskôr im tak povedala aby si rúško nasadili a opäť dýchli na pravítko. Opäť sa ich opýtala čo sa na pravítku vytvorilo, deti jednohlasne prehlásili, že nič.

Nasledovala tak otázka, kde da teda podel ten vlhký vzduch? Deti opäť jednohlasne prehlásili, že v rúšku. “Tie decká sú strašne zlaté a veru múdre. Niekedy múdrejšie ako poniektorí dospeláci,” skonštatovala učiteľka.

„Tie kvapôčky, čo ste vydýchli do rúška, by bez neho lietali po triede. Máte v nich svoje bacilčeky, ktoré nemusia vášmu telíčku nič robiť. Ste kámoši, alebo je vaše telíčko tak silné, že ich vymláti. Ale čo ak by ublížili vášmu spolužiakovi? On sa s nimi nepozná, jeho telíčko sa nemusí vedieť s nimi popasovať.

Alebo telíčko jeho babičky, mamičky či súrodenca. Tak sme ich teda nechali v rúšku, aby sme ochránili druhých,“ vysvetlila pokus učiteľka.

Fotobanka s bezplatnými fotkami na tému bezpečnosť, byť spolu, černoška

Zdroj: pexels.com

 

Rúško vírus spomalí

Po vysvetlení si tak zahrali ešte jednu hru, najneposednejšieho žiaka tak vyzvala aby si zahral vírus a prebehol sa po celej triede. Netrvalo to dlho a malé šidlo za pár sekúnd naozaj prebehlo celou triedou. Potom ho učiteľka objala a povedala, že ona bude teraz rúško. Malý chlapec sa rozbehol no učiteľka, ktorá ho držala ho výrazne spomalila. „Deti. Rúško možno nezastaví vírus úplne, ale veľmi ho spomalí a ochráni spolužiaka. Myslite na to, že vaše rúško chráni druhých, ich rúško chráni vás,“ vysvetlila problematiku deťom. Deti tak všetko pochopili a nasadili rúška poriadne a mohlo sa pokračovať s vyučovaním.

 

V komentároch ju ľudia pochválili no mnohí sa k tomu stavali negatívne:

Zdroj: facebook.com/nekrmtenasodpadom

 

Zdroj: facebook.com/nekrmtenasodpadom

 

Zdroj: facebook.com/nekrmtenasodpadom

 

Zdroj: facebook.com/nekrmtenasodpadom

 

Zdroj: facebook.com/nekrmtenasodpadom

 

Zdroj: facebook.com/nekrmtenasodpadom