Toto je najlepší tip, ako vychovať inteligentné a láskavé deti! Nezaberie to veľa času!

Čítanie je najlepším tréningom pre mozog a odborníci odporúčajú, aby sa deťom čítalo, ešte keď sú v brušku svojej matky. Kniha nielenže pomáha rozvíjať slovnú zásobu, gramotnosť a myslenie dieťaťa, ale vždy so sebou prináša aj objavy, dojmy a nový svet. Preto niet divu, že sa rodičia snažia čo najviac čítať svojim malým deťom a kupujú im rôzne knihy a časopisy.

Len čo sa dieťa naučí čítať, spoločné čítanie sa akosi dostáva do pozadia. Existuje zaujímavá štúdia na túto tému, ktorá dokazuje, že čítanie nahlas v spoločnosti rodičov je dobré pre všetky deti, bez ohľadu na ich vek.

Prečo je také dôležité čítať deťom aj vo vyššom veku?

Všetci rodičia vedia, že je veľmi užitočné, ak so svojimi deťmi praktizujú čítanie nahlas. Pomáha to deťom rozvíjať ich jazyk, učia sa rozoznávať písmená a slová a pripravujú sa na príchod do materskej školy.

Rovnako dôležité je však aj čítanie deťom, ktoré sa už naučili čítať. Štúdie ukazujú, že ak budete aj naďalej čítať deťom starším ako 5 rokov (pokojne aj starším), zlepšia sa tým zručnosti v čítaní, počúvaní ale aj školský prospech (a okrem toho, je to veľká zábava).

V roku 2018 sa v rámci národnej štúdie o deťoch vo veku od 6 do 17 rokov a ich rodičoch venujúcich sa čítaniu zistilo, že 59% rodičov čítalo deťom od narodenia do 5 rokov, ale iba 38% im čítalo od 5 do 8 rokov a iba 17 % rodičov im naďalej číta od 9 do 11 rokov. Väčšina detí vo veku od 6 do 11 rokov (a väčšina rodičov) hovorí, že čítanie nahlas ich baví a majú to radi.

 

Dôvody, prečo 10 až 15-minútové čítanie denne je dobré pre vaše deti:

  1. Slovná zásoba sa zvyšuje

Deti, ktorým rodičia čítajú nahlas, sú v kontakte s väčším počtom slov než v bežnej hovorovej reči a učia sa ich rozpoznávať aj vyslovovať. Štúdie ukazujú, že veľká slovná zásoba vážne ovplyvňuje prospech detí na škole.

 

  1. Zlepšenie porozumenia

Keď sú deti do príbehu aktívne zapojené, lepšie pochopia, čo sa deje. Sledovaním zápletky môžete skontrolovať, či vaše dieťa rozumie tomu, čo sa deje. Opýtajte sa ho, čo sa stane ďalej, čo si myslí o hrdinoch a ich konaniach.

 

  1. Posilňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi

Spoločné chvíle a vrelé spomienky na to, ako nám milovaní rodičia čítajú zaujímavé príbehy, môžu vdýchnuť lásku k čítaniu na celý život.

  1. Vytváranie vzorov

Deti sa učia pozorovaním a napodobňovaním. Čítanie nahlas im pomáha počuť, ako jazyk znie. Môžete byť príkladom toho, ako analyzovať príbeh a ako určiť význam slov pomocou nápoved.

 

  1. Zlepšenie schopnosti počúvania

Čítanie nahlas podporuje porozumieť bohatosti jazyka a pomáha rozvíjať detský sluch: pre dieťa bude ľahšie pochopiť pokyny učiteľov. Je známe, že úroveň čítania dieťaťa nezodpovedá jeho schopnostiam počúvania, približne do doby, kým nezačne chodiť do ôsmej triedy.

 

  1. Toto je spôsob, ako objaviť klasiku

Shakespearov ťažký jazyk alebo staromódne výrazy Jane Austenovej môžu deti odradiť od školského čítania, ale v príjemnom domácom prostredí môžete oživiť text prečítaním replík postáv rôznymi hlasmi a rozprávaním o historickom kontexte daného diela.

 

  1. Prostredníctvom čítania môžete s deťmi prediskutovať mnoho zložitých tém

Deti môžu prepočuť vaše pokyny o tom, čo je dobré a čo zlé. Keď však čítate príbeh, ktorého postavy čelia vážnym problémom a sú zodpovedné za svoje činy, je to skvelá príležitosť hovoriť s nimi o zložitých situáciách, ktorým možno práve teraz čelia.

  1. Zoznámite detí s rôznymi žánrami

Čítanie nahlas dáva rodičom príležitosť ukázať deťom rôzne typy kníh a príbehov a pomôcť im zistiť, ktoré literárne oblasti sú im bližšie. Prečítajte si poéziu, satiru, autobiografiu či dokonca komiksy!

 

  1. Otvoríte dvere do sveta záujmov vašich detí

Čítaním o tom, čo deti milujú alebo vybrať žánre, ktoré majú žiaci radi (sci-fi, fantasy, mystika, thrillery, grafické romány, áno čokoľvek!), získate skvelú príležitosť podeliť sa o záujmy svojich detí, diskutovať o nich a podporiť ich fantáziu.

 

  1. Čítanie nahlas vyvoláva zvedavosť a túžbu po vedomostiach

Literatúra faktu – skvelé čítanie nahlas! Pre staršie deti a dospievajúcich si môžete vybrať knihy alebo články o aktuálnych alebo nedávnych udalostiach a svetových problémoch. V tomto žánri nájdete mnoho populárnych príbehov, ktoré sú rovnako dobré, ak nie lepšie, ako to najpopulárnejšie sci-fi.

Čítate vašim deťom nahlas?