Deviatakom zrušili prijímačky na stredné školy. Dostanú sa tam na základe svojho prospechu

Branislav Gröhling informoval o novinke zavedenej v rámci zefektívnenia boja proti koronavírusu. Žiaci končiaceho, deviatého, ročníka základných škôl budú tento rok prijímaní na stredné školy len na základe známok z konca 8. ročníka a z polroka 9. ročníka. Okrem známok by sa pri posudzovaní vhodnosti žiaka mali brať do úvahy aj olympiády a iné súťaže. Žiaci, ktorí dosahujú excelentné výsledky by mali mať podľa ministra body naviac.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu o tejto novinke informoval na dnešnej tlačovej konferencii po tom, čo s odborníkmi viedol zložitú debatu na túto tému. Podľa nich nie všetci deti majú dostatočné technické možnosti realizovania bezproblémových online prijímacích skúšok a tak by nemali rovnakú šancu na úspešné prijatie. Čo sa týka stredných skôl, ktoré okrem prijímacích skúšok vyžadujú aj zohľanenie talentu, v rámci talentových skúšok, minister im odporučil dištančný priebeh. O prijímacích konaniach na osemročné gymnáziá sa minister ešte nevyjadril. Verdikt o prijatí alebo neprijatí žiaka na strednú školu by mal byť známy pre žiakov a ich rodičov do 29. mája. Následne sa budú musieť záväzne rozhodnúť, na ktorú školu nastúpia a to do 4.júna.

Security Check Required

No Description

zdroj videa. dennik N