Hygienik predstavil nové opatrenia. Nosenie rúška v prírode už nie je povinné v prípade, ak sa vo vzdialenosti 20 metrov okolo vás nikto nenachádza

Nosenie rúšok sa v posledných týždňoch stalo každodennou súčasťou nášho života. Vláda však opatrenie povinného nosenia ochrany tváre v týchto chvíľach zmenila.

Úrad verejného zdravotníctva, na čele s hlavným hygienikom – Jánom Mikasom, vydal výnimky, podľa ktorého nie je nosenie rúška povinné pre deti do dvoch rokov, pre všetcých, ktorí sa prechádzajú v prírode a sú od ostatných vzdialení aspoň 20 metrov, pre ľudí so závažnými poruchami autistického spektra a pre viacerých ľudí v aute s podmienkou, ak bývajú v jednej domácnosti. Okrem toho nemusia rúška nosiť ani všetci vodiči verejnej dopravy, ak sú v uzavretej kabíne. Zmena pri obmedzení nosenia rúška pre deti s autizmom vychádza z informácie, ktorú zverejnila Jana Žitňanská, ktorá uviedla, že u takýchto detí vyvoláva pokrývka tváre nekontrolované záchvaty úzkosti. Podobné opatrenia je platné aj v Českej republike od minulého týždňa.

Dáša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), potvrdila vznik nových nariadení, ktoré majú platnosť od utorkovej noci, konkrétne od 00:00.

Dnes, od 21. príla, vydal hlavný slovenský hygienik aktualizácie povinného nosenia rúšok. Poviinosť nosiť rúško ostáva všetkým mimo bydliska, až na vyššie spomenuté výnimky. Zmena nastala napríklad pri nosení rúška v prírode, kde to bolo doteraz povinné nosiť ochranu tváre aj napriek tomu, že sa v okolí nenachádzali iní ľudia. Najnovšie opatrenia však povolili prechádzať sa v prírode bez rúška v prípade, aj sa v okolí 20 metrov nenachádzajú iní ľudia. Všetci ostatní musia mať stále prekryté ústa rúškom, šatkou alebo inými ostannými prostriedkami.