Nové opatrenia pre hromadné podujatia: Výnimku dostali iba schôdze a zasadnutia uskutočnené na základe zákona

S druhou vlnou koronavírusu, ktorá úraduje a to nie len na Slovensku, sa pozmenili aj niektoré opatrenia. Najnovšie opatrenia sa týkajú hromadných podujatí – športových, kultúrnych, spoločenských či iných.

Obmedzuje sa tak počet osôb, ktoré sa na týchto podujatiach môžu zúčastniť. Úrad verejného zdravotníctva oznámil aj udelenie istých výnimiek no stále za prísnych pandemických pravidiel.

 

Novinky v organizácii hromadných podujatí

Počet ľudí na hromadných akciách sa tak ohraničil na maximálne 1000 v exteriéri a 500 v interiéri v jednom okamihu. Podujatia nad 1000 účastníkov budú môcť fungovať len za podmienky ak pred jeho začatím preukážu všetci účastníci negatívny test na COVID-19.

Ten však nesmie byť starší ako 12 hodín a výsledok tiež nemôže pochádzať z rýchlotestu.

Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy či zasadnutia uskutočnené na základe zákona.

Všetky tieto nové obmedzenia platia rovnako pre svadobné a pohrebné obrady, bohoslužby a iné náboženské obrady.

Úrad verejného zdravotníctva zároveň odporúča organizovať hromadné podujatia v exteriéri, samozrejme s ohľadom na vhodné počasie.

Group of People

Zdroj: pexels.com

 

Ako je to s rúškami?

Povinnosť nosenia rúšok v interiéroch, s výnimkou vlastnej domácnosti, je aj naďalej v platnosti.

S ohľadom na hromadné podujatia sa rúška musia nosiť rovnako ako v interiéri ale aj exteriéri s výnimkou nevesty a ženícha počas obradu. Rúško však nemusíte nosiť počas konzumácie jedál či nápojov alebo v exteriéri ak sú dodržané dvojmetrové odstupy.

Čo sa týka zamestnancov v spoločnom pracovnom priestore, tí, ktorí sú od seba a iných osôb vzdialení minimálne 2 metre rúško nosiť nemusia. Rovnako to je aj v prípade ak sa zamestnanec nachádza na pracovisku sám

 

Woman Holding Face Mask

Zdroj: pexels.com

 

Kto iný rúška nemusí nosiť?

 • deti do 3 rokov
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • vodiči verejnej dopravy, ktorí sú v uzavretej kabíne oddelení od ostatného priestoru vozidla 
 • žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
 • žiaci prvého stupňa ZŠ v interiéri v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • žiaci pri konaní prijímacích, komisionálnych a jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania
 • poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok
 • osoby, ktoré vykonávajú športovú aktivitu
 • osoby nachádzajúce sa vo wellness zariadeniach a na umelých kúpaliskách
 • fotografované osoby (iba na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania)
 • deti, ktoré pristupujú k 1. svätému prijímaniu
 • osoby účinkujúce v nakrúcanom audiovizuálnom diele, pri výrobe programu a výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu
 • účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež (aj personál) pri všetkých aktivitách v rámci lokality na to vyhradenej rovnako aj pri pobyte vo voľnej prírode

 

Woman Applying Hand Sanitizer

Zdroj: pexels.com

Naďalej platí povinnosť rôznych zariadení zabezpečiť dostupnú dezinfekciu rúk, časté vetranie a dezinfikovanie dotykových plôch či toaliet.

Do rôznych prevádzok, taxislužieb či verejnej dopravy musíte vstúpiť len s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa). V obchodoch by ste mali dodržiavať minimálne dvojmetrové rozostupy.

V divadlách či kinách musí byť zabezpečné šachovnicové sedenie a tak prispôsobený aj počet predaných vstupeniek. V akvaparkoch či umelých kúpaliskách tak môže byť naraz najviac 1000 ľudí. 

zdroj:  uvzsr.sk