Rodička odmietala rúško a antigénový test: Incident z košickej nemocnice bude mať právnu dohru

Koncom minulého týždňa médiami otriasol škandál z košickej nemocnice. Do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach prijali rodičku, ktorá si odmietala nasadiť rúško či podrobiť sa antigénovému testu.

Prostrednítcvom telefónu jej záujmy zastupovala právnička JUDr. Adriána Krajníková. Tá neskôr celú nahrávku bez zvolenia všetkých zúčastnených osôb pridala na Facebook. Nemocnica sa tak rozhodla podniknúť právne kroky.

Nemocnica nepochybila

“UNLP dňa 26. 10. 2020 podrobne prešetrila postup lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a NEZISTILA ŽIADNE POCHYBENIA, ktoré by naznačovali postup non lege artis,” napísala vo vyjadrení nemocnica.

Spomínaná advokátka dokonca pri nelegálne zverejnenej nahrávke rozhovoru pacientky a ošetrujúceho personálu, ľudí vyzývala k nenoseniu rúšok či neabsolvovaniu testovania. Zorganizovala dokonca aj protest, ktorý sa konal deň po incidente a pri nemocnici sa tak zišlo 20 ľudí. 

 

Ilustračné foto

Zdroj: pexels.com

Bude to mať právnu dohru

“Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice na základe uvedených skutočnosti bude postupovať v súlade s platnou legislatívou a za účelom ochrany svojich práv, práv a postavenia svojich zamestnancov uplatní právne kroky, t.j. podáva trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru Košice II a podáva podnet na Slovenskú advokátsku komoru o začatie disciplinárneho konania voči advokátke JUDr.

Adriane Krajníkovej a zároveň bude konať vo veci ochrany dobrého mena nemocnice. V predmetných konaniach bude postupovať v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní,” oznámila podniknutie právnych krokov nemocnica.

Konali v súlade s opatreniami

Čo sa týka incidentu, kolovali informácie, že žene mali dieťa po pôrode odobrať. To však nie je pravda v stanovisku nemocnice tak potvrdili, že žiadny zdravotnícky pracovník neuviedol túti informáciu.

Pacientku riadne poučili a informovali o tom, že spoločne so svojim dieťaťom bude umiestnená samostatne mimo iných mamičiek z dôvodu, že odmietala nosiť rúško či podrobiť sa antigénovému testu.

Aj napriek týmto skutočnostiam, že sa rodička nechcela podrobiť platným nariadeniam, jej bola personálom poskytnutá potrebná zdravotná staroslivosť. Jednali s ňou teda v osobitnom režime aby sa dodržali všetky preventívne epidemiologické opatrenia.

 

zdroj: unlp.skfacebook