Za minulý rok zomrelo na Slovensku najviac ľudí od 2. svetovej vojny! Štatistický úrad prišiel so šokujúcou správou:

Pandémia koronavírusu je na Slovensku prítomná už takmer rok. Okrem ekonomických problémov či obmedzujúcich opatrení priniesla so sebou aj smutnú štatistiku.

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) dnes, 10. februára, uverejnil koľko ľudí za posledný rok zomrelo. Dáta za rok 2020 sa porovnávali s dátami za posledných 5 rokov a percentá nárastu sú ozaj vysoké. Riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR, hovorí o tom, že za posledný rok zomrelo najviac od konca 2. svetovej vojny!

 

Najvyšší nárast od poslednej vojny!

„Predbežné dáta potvrdzujú, že v roku 2020 zomrelo na Slovensku najvyšší počet osôb od konca druhej svetovej vojny.

Celoročný nárast o vyše 10 % pozitívne ovplyvnil fakt, že až do septembra zomieral mesačne porovnateľný počet ľudí ako predošlé roky, od októbra však tempo rastu počtu zomretých zvyšovalo dynamiku,“ vyhlásila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR. Počas roku 1945 tak zomrelo 67 500 ľudí, v roku 2020 bolo číslo vyššie ako 59 000. 

Najvyšší nárast úmrtí bol vo vekovej kategórii 65 až 74 rokov

Čo sa týka vekových kategórii, úmrtia seniorov vo veku 65+ v roku 2020 narástli o 14,8% v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi čo predstavuje nárast o 5900 osôb. Najväčší nárast nastal počas decembra kedy zomrelo až o 71,1% viac ľudí v tejto vekovej kategórii za posledných 5 rokov.

Ak by sme si túto kategóriu rozdelili na mladších (65 až 74 rokov) a starších (75+ rokov) seniorov, podstatne vyššia úmrtnosť bola u prvej skupiny (o 21% viac za posledných 5 rokov). 

 

Kritický december

Pri ľuďoch mladších ako 64 rokov sa štatistiky navýšili len minimálne, najvýraznejšia zmena tak nastala v jednom mesiaci.

Nárast počtu zomretých oproti predošlým rokom v skupine do 65 rokov sa prejavil posledné dva mesiace roka, pričom v decembri to bolo o +20 %. Viacero mesiacov v priebehu roka však zomieralo v tejto vekovej skupine menej ľudí ako predošlé roky,“ vysvetlila Podmanická. Ak by sme sa na vec pozreli na celoročnej báze, v tejto skupine dokonca klesol počet úmrtí o 3% voči predošlým piatim rokom.

Ako to vyzeralo v regiónoch?

Ak sa na túto štatistiku pozrieme z pohľadu regiónov, za celý rok v porovnaní s poslednými piatimi rokmi bol na tom najhoršie Trenčiansky a Prešovský kraj. Tam celoročne vzrástol počet úmrtí o 14%, nasledoval Košický kraj s nárastom o11,9%.

Najmenší medziročný nárast bol zaznamenaný v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji (necelých 7%). Najhoršia situácia tak nastala v decembri, keď v Trenčianskom a Nitrianskom kraji stúpol počet úmrtí až o 78% v porovnaní s poslednými piatimi rokmi. V Prešovskom a Trnavský kraj zaznamenal nárast o 60% a na chvoste bol Bratislavský kraj, kde nárast predstavoval “iba” 30%. 

zdroj: slovak.statistics.sk